MILVUS 2019

Medio 2019 zal Milvus zich richten op de arbeidsmarkt bij langdurige uitval op de werkvloer
* Ondersteunen bij behoud van de huidige baan
* Begeleiding bij Traject pootwachter spoor 1 en 2
* Werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk opzetten

Milvus start een bedrijfsonderdeel op waarin vraag & aanbod samenkomen
* Vraag en aanbod bij klussen in huis
* Het opzetten van vriendengroepen